KOMINÍCI Police nad Metují

KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

Provádíme kontroly a čištění spalinových cest v kotelnách i bytech,
pasportizaci průduchů, revize, zajistíme opravy zjištěných nedostatků,
vložkování, návrhy, prodej a výstavby nových komínů a kouřovodů.

Cena kontrol a čištění

Cena se pohybuje obvykle v rozmezí  500 - 1500 Kč za kotelnu nebo byt,
řídí se především počtem a složitostí kontrol a čištění a je vždy smluvní.

Objednávky kominických prací

Telefon - 774 022 126
Email - kominicipolice@gmail.com
V pracovních dnech v době 8 - 15 hodin.

Termín kontrol a čištění

Termín kontrol samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Při provádění pravidelných kontrol a čištění termíny sledujeme a včas Vás upozorníme.

Příloha 2 vyhlášky 34/2016 Sb.

Výkon kotle Lhůty čištění a kontrol spalinových cest
Plynná paliva všechny 1× za rok čištění a kontrola
1× za 2 roky čištění a kontrola (kondenzační)
Kapalná paliva do 50 kW 2× za rok čištění (celoroční provoz)
1× za rok čištění (sezónní provoz)
1× za rok kontrola
nad 50 kW 1× za rok čištění a kontrola
Pevná paliva do 50 kW 3× za rok čištění (celoroční provoz)
2× za rok čištění (sezónní provoz)
1× za rok kontrola
nad 50 kW 2× za rok čištění a kontrola

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče
na pevná paliva do 50 kW nebo spalinové cesty pro odvod spalin
od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně 1× ročně a kontrola 1× za 2 roky.
Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů
jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně 1× za 2 měsíce.

Vyhláška uvádí vzor zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty (příloha 3 vyhlášky 34/2016 Sb.),
jiné provedení není akceptováno stavebními úřady a orgány státního požárního dozoru.

Pokud oprávněná osoba při čištění, kontrole nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatek,
který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě,
neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí
tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických
požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, při nedodržení požadavků na požární
bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru (§ 46 zákona 133/1985 Sb.).

Kontrola inspekční komínovou kamerou a endoskopem

Kontroly inspekční komínovou kamerou a endoskopem provádíme
např. při závadách spalinových průduchů, před vložkováním a u těžko přístupných míst.

Čištění spalinových cest

Používáme vždy vhodné nejmodernější nářadí a nástroje, včetně průmyslových vysavačů.

Související dokumenty

774 022 126
  • Ing. Matěj Brát  IČ 66303010
  • Jiří Škraněk  IČ 75371073
  • Tomáš Nosek  IČ 76017338
  • Adam Bergmann  IČ 09269614
  • Tomáš Mach  IČ 76516296
  • Martin Pohl  IČ 70822263

Spolupracujeme
Hejnyš kamnářství, Police nad Metují


© 2024| KOMINÍCI Police nad Metují| kominicipolice@gmail.com| telefon 774 022 126