KOMINÍCI Police nad Metují

REVIZE SPALINOVÝCH CEST

Společenstvo kominíků ČR Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba s profesní
kvalifikací revizní technik spalinových cest, která je současně
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a provádí se:

U novostaveb předcházejte častým závadám konzultací a kvalifikovaným návrhem
a výpočtem spalinové cesty, který Vám zpracujeme zdarma před zahájením stavby.
Při návrhu spalinové cesty, kdy je třeba brát v úvahu typ a jmenovitý tepelný výkon spotřebiče,
průměr a výšku komína, používáme nejnovější výpočtové programy.

Vyhláška 34/2016 Sb. uvádí způsob revize (příloha 1 vyhlášky 34/2016 Sb.)
a vzor revizní zprávy (příloha 4 vyhlášky 34/2016 Sb.), jiné provedení není akceptováno
při kolaudaci a kontrolách stavebními úřady a orgány státního požárního dozoru.

Pokud oprávněná osoba při čištění, kontrole nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatek,
který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě,
neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí
tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických
požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, při nedodržení požadavků na požární
bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru (§ 46 zákona 133/1985 Sb.).

Cena revizí

Cena se pohybuje obvykle v rozmezí  1000 - 2500 Kč za revizní zprávu, a je vždy smluvní.

Objednávky kominických prací

Telefon - 774 022 126
Email - kominicipolice@gmail.com
V pracovních dnech v době 8 - 15 hodin.

Základní normy k posuzování spalinových cest

Související dokumenty

774 022 126
  • Ing. Matěj Brát  IČ 66303010
  • Jiří Škraněk  IČ 75371073
  • Tomáš Nosek  IČ 76017338
  • Adam Bergmann  IČ 09269614
  • Tomáš Mach  IČ 76516296
  • Martin Pohl  IČ 70822263

Spolupracujeme
Hejnyš kamnářství, Police nad Metují


© 2024| KOMINÍCI Police nad Metují| kominicipolice@gmail.com| telefon 774 022 126