Kominíci Police nad Metují

STAVBA NOVÝCH KOMÍNŮ

Nabízíme Vám profesionální přístup:

Prohlédněte si ukázky realizací:

Odvody spalin pro kondenzační kotle

Broumov — V rodinném domě bylo provedeno vyvložkování komína pevnou plastovou vložkou pro kondenzační kotel včetně soustředného napojení na původní keramickou vložku bez nutnosti bourání. Vzduch pro spalování je přiváděn komínem protisměrně přímo do spotřebiče.

Jaroměř — V kotelně výrobního objektu bylo při výměně kotle provedeno vyvložkování
původní nerezové komínové vložky novou pevnou plastovou vložkou pro kondenzační kotel.

Police nad Metují — V rodinném domě byl při výměně kotle za nový kondenzační kotel vyvložkován původní průduch ohebnou plastovou vložkou. Nad kotlem je instalován díl s odvodem kondenzátu.

Bukovice — V rodinném domě byl pro kondenzační kotel zhotoven individuální odvod spalin z pevných plastových vložek, izolovaných a opláštěných barevným plastovým potrubím s ukotvením do stěny.

Společné odvody spalin pro turbokotle (LAS)

Praha — Na šestipodlažním budově byl s použitím pouze horolezecké techniky instalován přetlakový fasádní komín pro odvod spalin od tří turbokotlů v patrech nad sebou a napojení kotlů stěnou budovy. Spaliny jsou odváděny řádně do volného ovzduší a zabráněno je devastaci fasády vyústěním na stěně.

Vyvložkování komína pro nová krbová kamna

Police nad Metují — Při rekonstrukci bytu byl vyfrézován komínový průduch a vyvložkován ohebnou nerezovou vložkou. Z důvodů těžko přístupného ústí komína byl na půdě zhotoven čistící otvor.

Vyvložkování komína pro nový kotel

Heřmánkovice — Součástí rekonstrukce školy bylo vyvložkování komína pevnou nerezovou vložkou
pro automatický kotel na dřevěné pelety a napojení spotřebiče izolovaným kouřovodem.

Výstavba nového kovového komína

Police nad Metují — Ani u dřevostaveb, ani u betonových pasivních domů nemůže chybět komín
pro nezávislý záložní zdroj tepla na dřevo s malým výkonem nebo kotel k natopení akumulační nádrže. Tepelné mosty v místě prostupu spalinové cesty pláštěm budovy lze omezit systémovými prvky renomovaných výrobců komínů nebo individuální vynalézavostí v mezích požární bezpečnosti.

Náchod — Svislý kouřovod s funkcí komína od krbových kamen, navíc opatřený spalinovou klapkou.

Jaroměř — Při výměně spotřebičů paliv je třeba uvést spalinové cesty do souladu se současnými technickými předpisy, což většinou znamená celkovou rekonstrukci a výměnu komína a kouřovodu.

Police nad Metují — Není-li ve stávajícím objektu na vhodném místě žádné komínové těleso
a je možné umístit kamna u obvodové zdi, bývá fasádní komín nejjednodušším řešením.

Výstavba nového komína pro kondenzační kotel a krbová kamna

Trutnov — V rekonstruovaném rodinném domě bylo vybouráno původní komínové těleso a vystavěno dvouprůduchové ze systému betonových tvárnic s izolovanou nerezovou vložkou pro krbová kamna. Ve 2. průduchu bude po nainstalování kondenzačního kotle odvod spalin zajišťovat plastová vložka.

Výstavba nového komína pro krbová kamna

Police nad Metují — Nový rodinný dům bude primárně vytápěn tepelným čerpadlem
a tak komínové těleso zůstane zatím pouze připraveno k napojení krbových kamen.

Související dokumenty

  • Ing. Matěj Brát  IČ 66303010
  • Jiří Škraněk  IČ 75371073
  • Tomáš Nosek  IČ 76017338
  • Martin Pohl  IČ 70822263
  • Dan Kubík  IČ 08700401

Copyright © 2020 KOMINÍCI Police nad Metují, kominicipolice@gmail.com, telefon 774 022 126