Kominíci Police nad Metují

VLOŽKOVÁNÍ A OPRAVY KOMÍNŮ

Zajistíme opravy, vložkování, frézování, návrhy a stavby komínů, také pro kondenzační kotle a další.
Po dohodě zajistíme odstranění závad zjištěných při kontrolách spalinových cest.

Nabízíme Vám profesionální přístup:

Prohlédněte si ukázky realizací:

Vyvložkování netěsného zděného komína

Heřmánkovice — Ve víceúčelovém objektu bylo provedeno vyvložkování netěsného zadehtovaného komínového průduchu nerezovou vložkou a napojení na stávající kotel na tuhá paliva.
 
 

Rekonstrukce nadstřešní části komína

Chuchel — Na rekreačním objektu byla ubourána rozpadlá nadstřešní část jednovrstvého komína
a znovu vystavěna z komímových cihel klinker, včetně osazení původní betonovou deskou.
 
 

Divec — Na vesnické usedlosti bylo provedeno ubourání rozpadajícího se zdiva nadstřešní části komína, vystavění do větší výšky, úprava a nastavení keramických vložek, osazení nové betonové desky a nerezovými límci estetiské sladění s druhým komínovým tělesem.
 
 

Broumov — Na víceúčelovém objektu bylo provedeno odstranění hliníkové ohebné vložky, ubourání rozpadlé nadstřešní části komína, znovuvystavění z komínových cihel klinker a osazena původní betonová deskou. Komínový průduch byl vyvložkován ohebnou nerezovou vložkou pro plynový kotel.
 
 

Ostatní opravy spalinových cest

Dopojení kamen a kotlů kouřovodem do komína.
 
 

Kontrolní otvory na kouřovody — Na kouřovody, které nejsou kontrolovatelné a čistitelné montujeme nerezové kontrolní otvory, díky nimž se problematické úseky stávají snadno kontrolovatelné i čistitelné.
 
 

Nástavce a oplechování hlavy komína — U komínů, jejichž výška na střechou neodpovídá ČSN osazujeme komíny vícevrstvými nástavci s odpovídajícím přesahem nad hřeben. Provádíme také oplechování komínových hlav, v pestré nabídce materiálů (nerez, hliník, barevný lakovaný plech atd.).
 
 

Komínové lávky — Po dohodě se správci objektů demontujeme ztrouchnivělé dřevěné lávky,
natíráme ocelové konstrukce ochrannými nátěry a montujeme nové pochůzné plochy.
 
 

Související dokumenty

  • Ing. Matěj Brát  IČ 66303010
  • Jiří Škraněk  IČ 75371073
  • Tomáš Nosek  IČ 76017338
  • Martin Pohl  IČ 70822263
  • Dan Kubík  IČ 08700401

Copyright © 2020 KOMINÍCI Police nad Metují, kominicipolice@gmail.com, telefon 774 022 126