KOMINÍCI Police nad Metují

KONTROLY KOTLŮ 10 – 300 kW NA PEVNÁ PALIVA

Povinnost provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, vyplývá z §17 odst. 1 písm. h) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kontroly provádí osoba proškolená výrobcem zdroje, s oprávněním k instalaci, provozu a údržbě.

Kontrolu provozovatel dokládá na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni předními výrobci kotlů a krbových vložek a kamen
např. ATMOS, ROJEK, OPOP, ABX, HAAS&SOHN, EKOEFEKT, VIADRUS, SLOKOV …

Četnost kontrol

Kontrol se provádí 1× za 3 roky, provedení první kontroly nejpozději do konce roku 2016.

Cena kontroly

Cena se pohybuje obvykle v rozmezí 750 - 1 450,- Kč za kotel,
řídí se především počtem a složitostí kontrolovaných zařízení a je vždy smluvní.
U většiny zakázek v okolí neúčtujeme dopravu.
Zároveň s kontrolou nabízíme provedení kontroly a čištění spalinových cest.

Budoucnost provozování kotlů

Související dokumenty

774 022 126
  • Ing. Matěj Brát  IČ 66303010
  • Jiří Škraněk  IČ 75371073
  • Tomáš Nosek  IČ 76017338
  • Martin Pohl  IČ 70822263
  • Dan Kubík  IČ 08700401

© 2021, KOMINÍCI Police nad Metují, kominicipolice@gmail.com, telefon 774 022 126